strona główna
Spółka z o.o. "Hydroinstal" powstała w 1994 roku w ramach tzw. prywatyzacji pracowniczej ze struktur KWK Jankowice, przejmując częściowo powierzchniową obsługę oddziałów Kopalni m.in. Stacje Uzdatniania Wody. W późniejszym okresie rozszerzyliśmy zakres świadczonych usług o dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla części mieszkańców Rybnika Boguszowic jak i dla firm około kopalnianych, oraz częściowo Kopalni Jankowice.

Świadczymy także usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych wozem asenizacyjnym na terenie Miasta Rybnika i gminy Świerklany, usługi samochodem WUKO, usługi koparko-ładowarką, usługi remontowo-budowlane wraz z przewiertami jak i zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe, wykonujemy także przyłącza wod. – kan.
Zmian stawki

„Hydroinstal” Spółka z o.o. zgodnie z art. 24e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wprowadza nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika obowiązujące od dnia 07.09.2021r do 06.09.2024r

szybki kontakt
Centrala:
tel.: (32) 425 30 02
email: biuro@hydroinstalrybnik.pl

Kontakt w sprawie faktur:
email: faktury@hydroinstalrybnik.pl

Pomoc Wodociągowa całodobowa:
tel. stacjonarny: (32) 425 30 02
tel. komórkowy: 603 277 198

strona główna o firmie usługi dostawa wody rodo aktualności kontakt