kontakt
"Hydroinstal" Sp. z o.o.
ul. Jastrzębska 12
44-253 Rybnik

NIP: 6421002005
REGON: 272204447
KRS: 0000154502


Centrala:
Tel.: (32) 425 30 02

Biuro oraz kasa czynne:
Poniedziałek: 6:00-8:00 i 12:00-14:00
Wtorek: 6:00-8:00 i 12:00-14:30
Środa: 6:00-8:00 i 12:00-14:00
Czwartek: 6:00-8:00 i 12:00-14:30
Piątek: 6:00-13:00Rachunek bankowy: 88 1050 1344 1000 0004 0044 0996
Kapitał zakładowy: 65.000,00 PLN
email: biuro@hydroinstalrybnik.pl

Kontakt w sprawie faktur:
email: faktury@hydroinstalrybnik.pl

Pomoc Wodociągowa całodobowa:
tel. stacjonarny: (32) 425 30 02
tel. komórkowy: 603 277 198


Zmian stawki

„Hydroinstal” Spółka z o.o. zgodnie z art. 24e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wprowadza nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika obowiązujące od dnia 07.09.2021r do 06.09.2024r

szybki kontakt
Centrala:
tel.: (32) 425 30 02
email: biuro@hydroinstalrybnik.pl

Kontakt w sprawie faktur:
email: faktury@hydroinstalrybnik.pl

Pomoc Wodociągowa całodobowa:
tel. stacjonarny: (32) 425 30 02
tel. komórkowy: 603 277 198

strona główna o firmie usługi dostawa wody rodo aktualności kontakt