usługi
Świadczymy usługi w zakresie:
Wywóz nieczystości ciekłych sam. asenizacyjnym "BECZKA" poj. do 6m3 / kurs
Usługa samochodem WUKO / godzinę
Usługa koparko - ładowarką / godzinę

Usługi ogólno - budowlane:
Usługa transportowa samochodem samowyładowczym Ford Transit / kilometr
Usługa samochodem Mercedes Sprinter / kilometr
Dostawa wody mineralnej "USTRONIANKA" w galonach 19l / szt

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego:
Wykonanie pierwszego metra wraz z robotami ziemnymi
Wykonanie pierwszego metra bez robót ziemnych
Wykonanie następny metr z robotami ziemnymi
Wykonanie następny metr bez robót ziemnych
Wejście do budynku / szt.
Studzienka rewizyjna / szt.
Klapa zwrotna ∅ 110 / szt.
Klapa zwrotna ∅ 160 / szt.

Wykonanie przyłącza wodociągowego:
Wykonanie jednego metra przyłącza wodociągowego z rur PE o śr. 32mm-40mm wraz z robotami ziemnymi
Wykonanie jednego metra przyłącza wodociągowego z rur PE o śr. 32mm-40mm bez robót ziemnych
Wykonanie jednego metra przyłącza wodociągowego z rur PE o śr. 50mm-63mm wraz z robotami ziemnymi
Wykonanie jednego metra przyłącza wodociągowego z rur PE o śr. 50mm-63mm bez robót ziemnych
Zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe / godzinę
Woda mineralna "Ustronianka" 19l / sztuka

165,00 zł/brutto
237,00 zł/brutto
98,40 zł/brutto


2,95 zł/brutto
2,95 zł/brutto
21,00 zł/brutto

Wg indywidualnego
kosztorysu


Wg indywidualnego
kosztorysu


21,00 zł/brutto
Zmian stawki

„Hydroinstal” Spółka z o.o. zgodnie z art. 24e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wprowadza nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika obowiązujące od dnia 07.09.2021r do 06.09.2024r

szybki kontakt
Centrala:
tel.: (32) 425 30 02
email: biuro@hydroinstalrybnik.pl

Kontakt w sprawie faktur:
email: faktury@hydroinstalrybnik.pl

Pomoc Wodociągowa całodobowa:
tel. stacjonarny: (32) 425 30 02
tel. komórkowy: 603 277 198

strona główna o firmie usługi dostawa wody rodo aktualności kontakt