dostawa wody
Spółka z o.o. "Hydroinstal" dostarcza wodę i odprowadza ścieki na terenie Miasta Rybnika na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Prezydenta Miasta Rybnika nr GK 015/10/02 z dnia 18.12.2002r., zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.z 2017r. poz.328) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

"Hydroinstal" Spółka z o.o. zgodnie z art. 24e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.328 z późniejszymi zmianami) wprowadza nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika obowiązujące od dnia 29.06.2018r do 28.06.2021r
w wysokościach:
 • 5,00 zł + 8% VAT za 1m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych i działkowców
 • 10,50 zł + 8% VAT za wodomierz/ m-c stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych dla gospodarstw domowych i poza przemysłowych odbiorców usług
 • 5,60 zł + 8% VAT za wodomierz/ m-c stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych podliczniki za wodę dla gospodarstw domowych i działkowców
 • 5,00 zł + 8% VAT za 1m3 dostarczonej wody dla przemysłowych odbiorców usług
 • 13,25 zł + 8% VAT za wodomierz/ m-c stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych dla odbiorców przemysłowych usług
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki w pierwszym roku obowiązywania taryfy:
 • 9,20 zł + 8% VAT za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych
 • 6,00 zł + 8% VAT za przyłącze kanalizacyjne / m-c stawka opłaty abonamentowej dla gospodarstw domowych za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych
 • 9,20 zł + 8% VAT za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla przemysłowych odbiorców usług
 • 17,00 zł + 8% VAT za przyłącze kanalizacyjne / m-c stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców przemysłowych odbiorców usług za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki w drugim roku obowiązywania taryfy:
 • 9,40 zł + 8% VAT za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych
 • 6,00 zł + 8% VAT za przyłącze kanalizacyjne / m-c stawka opłaty abonamentowej dla gospodarstw domowych za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych
 • 9,40 zł + 8% VAT za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla przemysłowych odbiorców usług
 • 17,00 zł + 8% VAT za przyłącze kanalizacyjne / m-c stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców przemysłowych odbiorców usług za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki w trzecim roku obowiązywania taryfy:
 • 9,58 zł + 8% VAT za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych
 • 6,00 zł + 8% VAT za przyłącze kanalizacyjne / m-c stawka opłaty abonamentowej dla gospodarstw domowych za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych
 • 9,58 zł + 8% VAT za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla przemysłowych odbiorców usług
 • 17,00 zł + 8% VAT za przyłącze kanalizacyjne / m-c stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców przemysłowych odbiorców usług za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych

Stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Spółki:
1) Stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia wodociągowego 150 zł + 8% VAT /szt.
2) Stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia kanalizacyjnego 110 zł + 8% VAT/ szt.
Powyższe stawi opłat są za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadniu Spółki. Koszty wynikają z przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług.

CENNIK USŁUG

Wydanie warunków technicznych
Uzgodnienia branżowe - format A4 / 1 szt.
Uzgodnienia branżowe – format powyżej A4 / 1 szt.
Zamykanie lub otwieranie przyłącza na sezon zimowy lub na życzenie Odbiorcy / 1 szt.
Jednorazowy wyjazd Ekipy Technicznej nie związany z awarią lub eksploatacją sieci (nieuzasadnione wezwanie, zamknięcie i otwarcie wody dłużnikom)
Odcięcie wody przy wodomierzu / 1 szt.
Otwarcie lub zamknięcie przyłącza na działce poza planowanym podłączeniem lub demontażem wodomierza / 1 szt.
Oplombowanie wodomierza - uszkodzenie z winy Odbiorcy / 1 szt. plomby
Montaż wodomierza / 1 szt. (bez wodomierza)
Demontaż i montaż wodomierza - z powodu uszkodzenia z winy Odbiorcy (bez wodomierza)
Odbiór przyłącza wodociągowego / 1 przyłącze

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego:
Wykonanie pierwszego metra wraz z robotami ziemnymi
Wykonanie pierwszego metra bez robót ziemnych
Wykonanie następny metr z robotami ziemnymi
Wykonanie następny metr bez robót ziemnych
Wejście do budynku / szt.
Studzienka rewizyjna / szt.
Klapa zwrotna ∅ 110 / szt.
Klapa zwrotna ∅ 160 / szt.

Wykonanie przyłącza wodociągowego:
Wykonanie jednego metra przyłącza wodociągowego z rur PE o śr. 32mm-40mm wraz z robotami ziemnymi
Wykonanie jednego metra przyłącza wodociągowego z rur PE o śr. 32mm-40mm bez robót ziemnych
Wykonanie jednego metra przyłącza wodociągowego z rur PE o śr. 50mm-63mm wraz z robotami ziemnymi
Wykonanie jednego metra przyłącza wodociągowego z rur PE o śr. 50mm-63mm bez robót ziemnych
Zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe / godzinę
Wykonanie wpięcia w sieć wodociągową w celu podłączenia przyłącza wodociągowego w PE (bez materiału)
Wykonanie wpięcia w sieć wodociągową w celu podłączenia przyłącza wodociągowego w stali (bez materiału)


56,91 zł/netto
35,00 zł/netto
50,00 zł/netto
50,00 zł/netto

150,00zł/netto
75,00zł/netto
37,04zł/netto
40,00zł/netto
72,00 zł/netto
95,00zł/netto
78,00zł/netto


134,65zł/netto
107,05zł/netto
111,62 zł/netto
80,90 zł/netto
164,76 zł/netto
699,53 zł/netto
137,22 zł/netto
181,15 zł/netto


75,00 zł/netto
31,00 zł/netto
95,00 zł/netto
35,00 zł/netto
50,00 zł/netto
341,00 zł/netto
700,00 zł/netto


FORMULARZE DO POBRANIA
 1. Wniosek o wydanie warunków technicznych doprowadzenia wody i odprowadzania ścieków
 2. Zlecenie wykonania przyłącza
 3. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Zmian stawki

„Hydroinstal” Spółka z o.o. zgodnie z art. 24e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.328 z późniejszymi zmianami) wprowadza nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika obowiązujące od dnia 29.06.2018r do 28.06.2021r

szybki kontakt
Centrala:
tel.: (32) 425 30 02
email: biuro@hydroinstalrybnik.pl

Kontakt w sprawie faktur:
email: faktury@hydroinstalrybnik.pl

Pomoc Wodociągowa całodobowa:
tel. stacjonarny: (32) 425 30 02
tel. komórkowy: 603 277 198

strona główna o firmie usługi dostawa wody rodo aktualności kontakt