dostawa wody
"Hydroinstal" Spółka z o.o. zgodnie z art. 24e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wprowadza nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika obowiązujące od dnia 07.09.2021r do 06.09.2024r

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach z odbiorców usług, o których mowa w pkt. 4 Taryf, obowiązują w zależności od zakresu świadczonych usług stosuje się:
Przy rozliczeniach za :
1. W rozliczeniach za dostarczona wodę:
  • cena wyrażonej w złotych za 1 m 3 dostarczonej wody
  • miesięczna stawka opłaty abonamentowej- wyrażona w złotych za okres rozliczeniowy (miesiąc) na odbiorcę usług, w której zawarta jest: opłata za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych a także opłata za odczyt wodomierza i rozliczenie należności .
2. W rozliczeniach za odprowadzone ścieki:
  • z ceny wyrażonej w złotych za m 3 odprowadzonych ścieków
  • miesięczna stawka opłaty abonamentowej – wyrażonej w złotych za okres rozliczeniowy (miesiąc) na odbiorcę usług za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych, rozliczanego za pomocą wodomierza.


Tabela 1

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

L.p. Taryfowa grupa
odbiorców usług
Wyszczególnienie Cena/stawka
netto
Cena/stawka
z VAT
Jednostka
miary
1. Grupa 1 1/ cena za 1m3 dostarczonej
wody
2/ stawka opłaty abonamentowej
5,16

10,50
5,57

11,34
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
2. Grupa 2 1/ cena za 1m3 dostarczonej
wody
2/ stawka opłaty abonamentowej
5,16

10,50
5,57

11,34
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
3. Grupa 3 1/ cena za 1m3 dostarczonej
wody
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 15
5,16

10,50
5,57

11,34
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
4. Grupa 4 1/ cena za 1m3 dostarczonej
wody
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 20
5,16

20,00
5,57

21,60
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
5. Grupa 5 1/ cena za 1m3 dostarczonej
wody
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 25
5,16

40,00
5,57

43,20
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
6. Grupa 6 1/ cena za 1m3 dostarczonej
wody
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 32
5,16

40,00
5,57

43,20
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
7. Grupa 7 1/ cena za 1m3 dostarczonej
wody
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 40
5,16

80,00
5,57

86,40
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
8. Grupa 8 1/ cena za 1m3 dostarczonej
wody
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 50
5,16

96,67
5,57

104,40
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
9. Grupa 9 1/ cena za 1m3 dostarczonej
wody
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 65
5,16

96,67
5,57

104,40
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
10. Grupa 10 1/ cena za 1m3 dostarczonej
wody
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 80
5,16

106,34
5,57

114,85
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
11. Grupa 11 1/ cena za 1m3 dostarczonej
wody
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 100
5,16

116,97
5,57

126,33
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług


Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

L.p. Taryfowa grupa
odbiorców usług
Wyszczególnienie Cena/stawka
netto
Cena/stawka
z VAT
Jednostka
miary
1. Grupa 1 1/ cena za 1m3 dostarczonej
wody
2/ stawka opłaty abonamentowej
5,28

10,74
5,70

11,60
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
2. Grupa 2 1/ cena za 1m3 dostarczonej
wody
2/ stawka opłaty abonamentowej
5,28

10,74
5,70

11,60
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
3. Grupa 3 1/ cena za 1m3 dostarczonej
wody
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 15
5,28

10,74
5,70

11,60
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
4. Grupa 4 1/ cena za 1m3 dostarczonej
wody
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 20
5,28

20,47
5,70

22,11
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
5. Grupa 5 1/ cena za 1m3 dostarczonej
wody
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 25
5,28

40,93
5,70

44,20
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
6. Grupa 6 1/ cena za 1m3 dostarczonej
wody
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 32
5,28

40,93
5,70

44,20
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
7. Grupa 7 1/ cena za 1m3 dostarczonej
wody
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 40
5,28

81,86
5,70

88,41
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
8. Grupa 8 1/ cena za 1m3 dostarczonej
wody
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 50
5,28

98,92
5,70

106,83
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
9. Grupa 9 1/ cena za 1m3 dostarczonej
wody
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 65
5,28

98,92
5,70

106,83
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
10. Grupa 10 1/ cena za 1m3 dostarczonej
wody
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 80
5,28

108,81
5,70

117,51
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
11. Grupa 11 1/ cena za 1m3 dostarczonej
wody
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 100
5,28

119,27
5,70

129,27
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług


Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

L.p. Taryfowa grupa
odbiorców usług
Wyszczególnienie Cena/stawka
netto
Cena/stawka
z VAT
Jednostka
miary
1. Grupa 1 1/ cena za 1m3 dostarczonej
wody
2/ stawka opłaty abonamentowej
5,41

11,01
5,84

11,89
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
2. Grupa 2 1/ cena za 1m3 dostarczonej
wody
2/ stawka opłaty abonamentowej
5,41

11,01
5,84

11,89
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
3. Grupa 3 1/ cena za 1m3 dostarczonej
wody
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 15
5,41

11,01
5,84

11,89
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
4. Grupa 4 1/ cena za 1m3 dostarczonej
wody
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 20
5,41

20,97
5,84

22,65
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
5. Grupa 5 1/ cena za 1m3 dostarczonej
wody
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 25
5,41

41,94
5,84

45,30
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
6. Grupa 6 1/ cena za 1m3 dostarczonej
wody
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 32
5,41

41,94
5,84

45,30
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
7. Grupa 7 1/ cena za 1m3 dostarczonej
wody
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 40
5,41

83,88
5,84

90,59
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
8. Grupa 8 1/ cena za 1m3 dostarczonej
wody
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 50
5,41

101,35
5,84

109,46
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
9. Grupa 9 1/ cena za 1m3 dostarczonej
wody
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 65
5,41

101,35
5,84

109,46
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
10. Grupa 10 1/ cena za 1m3 dostarczonej
wody
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 80
5,41

111,49
5,84

120,41
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
11. Grupa 11 1/ cena za 1m3 dostarczonej
wody
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 100
5,41

122,64
5,84

132,45
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług


Tabela 2

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

L.p. Taryfowa grupa
odbiorców usług
Wyszczególnienie Cena/stawka
netto
Cena/stawka
z VAT
Jednostka
miary
1. Grupa 1 1/ cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
2/ stawka opłaty abonamentowej
9,62

6,24
10,39

6,74
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
2. Grupa 3 1/ cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 15
9,62

17,68
10,39

19,09
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
3. Grupa 4 1/ cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 20
9,62

17,68
10,39

19,09
zł/ m3
zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
4. Grupa 5 1/ cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 25
9,62

17,68
10,39

19,09
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
5. Grupa 6 1/ cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 32
9,62

17,68
10,39

19,09
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
6. Grupa 7 1/ cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 40
9,62

17,68
10,39

19,09
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
7. Grupa 8 1/ cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 50
9,62

17,68
10,39

19,09
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
8. Grupa 9 1/ cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 65
9,62

17,68
10,39

19,09
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
9. Grupa 10 1/ cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 80
9,62

17,68
10,39

19,09
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
10. Grupa 11 1/ cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 100
9,62

17,68
10,39

19,09
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług


Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

L.p. Taryfowa grupa
odbiorców usług
Wyszczególnienie Cena/stawka
netto
Cena/stawka
z VAT
Jednostka
miary
1. Grupa 1 1/ cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
2/ stawka opłaty abonamentowej
9,88

6,39
10,67

6,90
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
2. Grupa 3 1/ cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 15
9,88

18,09
10,67

19,54
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
3. Grupa 4 1/ cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 20
9,88

18,09
10,67

19,54
zł/ m3
zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
4. Grupa 5 1/ cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 25
9,88

18,09
10,67

19,54
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
5. Grupa 6 1/ cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 32
9,88

18,09
10,67

19,54
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
6. Grupa 7 1/ cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 40
9,88

18,09
10,67

19,54
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
7. Grupa 8 1/ cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 50
9,88

18,09
10,67

19,54
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
8. Grupa 9 1/ cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 65
9,88

18,09
10,67

19,54
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
9. Grupa 10 1/ cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 80
9,88

18,09
10,67

19,54
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
10. Grupa 11 1/ cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 100
9,88

18,09
10,67

19,54
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług


Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

L.p. Taryfowa grupa
odbiorców usług
Wyszczególnienie Cena/stawka
netto
Cena/stawka
z VAT
Jednostka
miary
1. Grupa 1 1/ cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
2/ stawka opłaty abonamentowej
10,19

6,54
11,01

7,06
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
2. Grupa 3 1/ cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 15
10,19

18,54
11,01

20,02
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
3. Grupa 4 1/ cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 20
10,19

18,54
11,01

20,02
zł/ m3
zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
4. Grupa 5 1/ cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 25
10,19

18,54
11,01

20,02
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
5. Grupa 6 1/ cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 32
10,19

18,54
11,01

20,02
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
6. Grupa 7 1/ cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 40
10,19

18,54
11,01

20,02
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
7. Grupa 8 1/ cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 50
10,19

18,54
11,01

20,02
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
8. Grupa 9 1/ cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 65
10,19

18,54
11,01

20,02
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
9. Grupa 10 1/ cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 80
10,19

18,54
11,01

20,02
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług
10. Grupa 11 1/ cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
2/ stawka opłaty abonamentowej dla wodomierza fi 100
10,19

18,54
11,01

20,02
zł/ m3

zł/okres rozliczeniowy(m-c)/odbiorcę usług


Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach 4 tabel 1 i 2 dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2, pkt.9) do 12) rozporządzenia.
Stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8 %.

Odbiorca usług- każdy punkt dostawy usług wodociągowo-kanalizacyjnych rozliczany według wodomierza, bądź urządzenia pomiarowego, lub rozliczanego wg przeciętnych norm zużycia (ryczałtu).

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych naliczana jest za okres rozliczeniowy – miesiąc.


Taryfowe grupy odbiorców usług

W zakresie ceny za 1 m3 dostarczonej wody: wszyscy odbiorcy mają jednakowe wymagania jakościowe w stosunku do dostarczanej im wody. Korzystają w jednakowy sposób z urządzeń wodociągowych, które to urządzenia stanowią jeden spójny system. Wszyscy również zostali opomiarowani. Ustalono więc jednolita cenę 1m3 wody na terenie działalności Spółki z o.o. „Hydroinstal”.

W zakresie ceny za 13 za zbiorowe odprowadzanie ścieków: Brak jest możliwości uzasadnionego względami kosztowymi, podziału na różne grupy odbiorców. Ponadto, z uwagi na to, że wszyscy dostawcy ścieków są opomiarowani pośrednio za pomocą wodomierzy. Ustalono więc jednolita cenę ścieków na terenie działalności Spółki z o.o. „Hydroinstal.


W zakresie opłaty abonamentowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy oraz zakres i zróżnicowanie świadczonych usług wyłoniono następujące grupy taryfowe usług:

Taryfowa grupa odbiorców usług Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
Grupa 1 Gospodarstwa domowe: do tej grupy klientów zalicza się odbiorców – właścicieli, zarządców jak i innych posiadających tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazanie wodomierza. Pobierających wodę w celu wykorzystania jej w gospodarstwach domowych.
Grupa 2
Działkowcy: do tej grupy klientów zalicza się odbiorców pobierających wodę w celu wykorzystywania jej do podlewania ogródków działkowych (działki rekreacyjne). Rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazanie wodomierza.
Grupa 3
Pozostali odbiorcy: do tej grupy zalicza się odbiorców prowadzących działalność przemysłową, handlową, składową, transportową lub usługową, dla których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystywanie jej do celów gospodarczych, jak również jednostki sfery budżetowej( szkolnictwo, hale sportowe i inne), oraz prowadzonej działalności gospodarczej nie związanej z działalnością produkcyjną, handlową, składową, transportową lub usługową, oraz pozostali nie wymienieni w pozostałych grupach taryfowych. Rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazanie wodomierza o średnicy fi 15.
Grupa 4
Pozostali odbiorcy: do tej grupy zalicza się odbiorców prowadzących działalność przemysłową, handlową, składową, transportową lub usługową, dla których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystywanie jej do celów gospodarczych, jak również jednostki sfery budżetowej( szkolnictwo, hale sportowe i inne), oraz prowadzonej działalności gospodarczej nie związanej z działalnością produkcyjną, handlową, składową, transportową lub usługową, oraz pozostali nie wymienieni w pozostałych grupach taryfowych. Rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazanie wodomierza o średnicy fi 20.
Grupa 5
Pozostali odbiorcy: do tej grupy zalicza się odbiorców prowadzących działalność przemysłową, handlową, składową, transportową lub usługową, dla których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystywanie jej do celów gospodarczych, jak również jednostki sfery budżetowej( szkolnictwo, hale sportowe i inne), oraz prowadzonej działalności gospodarczej nie związanej z działalnością produkcyjną, handlową, składową, transportową lub usługową, oraz pozostali nie wymienieni w pozostałych grupach taryfowych. Rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazanie wodomierza o średnicy fi 25.
Grupa 6
Pozostali odbiorcy: do tej grupy zalicza się odbiorców prowadzących działalność przemysłową, handlową, składową, transportową lub usługową, dla których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystywanie jej do celów gospodarczych, jak również jednostki sfery budżetowej( szkolnictwo, hale sportowe i inne), oraz prowadzonej działalności gospodarczej nie związanej z działalnością produkcyjną, handlową, składową, transportową lub usługową, oraz pozostali nie wymienieni w pozostałych grupach taryfowych. Rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazanie wodomierza o średnicy fi 32.
Grupa 7
Pozostali odbiorcy: do tej grupy zalicza się odbiorców prowadzących działalność przemysłową, handlową, składową, transportową lub usługową, dla których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystywanie jej do celów gospodarczych, jak również jednostki sfery budżetowej( szkolnictwo, hale sportowe i inne), oraz prowadzonej działalności gospodarczej nie związanej z działalnością produkcyjną, handlową, składową, transportową lub usługową, oraz pozostali nie wymienieni w pozostałych grupach taryfowych Rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazanie wodomierza o średnicy fi 40.
Grupa 8
Pozostali odbiorcy: do tej grupy zalicza się odbiorców prowadzących działalność przemysłową, handlową, składową, transportową lub usługową, dla których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystywanie jej do celów gospodarczych, jak również jednostki sfery budżetowej( szkolnictwo, hale sportowe i inne), oraz prowadzonej działalności gospodarczej nie związanej z działalnością produkcyjną, handlową, składową, transportową lub usługową, oraz pozostali nie wymienieni w pozostałych grupach taryfowych. Rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazanie wodomierza o średnicy fi 50.
Grupa 9
Pozostali odbiorcy: do tej grupy zalicza się odbiorców prowadzących działalność przemysłową, handlową, składową, transportową lub usługową, dla których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystywanie jej do celów gospodarczych, jak również jednostki sfery budżetowej( szkolnictwo, hale sportowe i inne), oraz prowadzonej działalności gospodarczej nie związanej z działalnością produkcyjną, handlową, składową, transportową lub usługową, oraz pozostali nie wymienieni w pozostałych grupach taryfowych. Rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazanie wodomierza o średnicy fi 65.
Grupa 10
Pozostali odbiorcy: do tej grupy zalicza się odbiorców prowadzących działalność przemysłową, handlową, składową, transportową lub usługową, dla których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystywanie jej do celów gospodarczych, jak również jednostki sfery budżetowej( szkolnictwo, hale sportowe i inne), oraz prowadzonej działalności gospodarczej nie związanej z działalnością produkcyjną, handlową, składową, transportową lub usługową, oraz pozostali nie wymienieni w pozostałych grupach taryfowych. Rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazanie wodomierza o średnicy fi 80.
Grupa 11
Pozostali odbiorcy: do tej grupy zalicza się odbiorców prowadzących działalność przemysłową, handlową, składową, transportową lub usługową, dla których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystywanie jej do celów gospodarczych, jak również jednostki sfery budżetowej( szkolnictwo, hale sportowe i inne), oraz prowadzonej działalności gospodarczej nie związanej z działalnością produkcyjną, handlową, składową, transportową lub usługową, oraz pozostali nie wymienieni w pozostałych grupach taryfowych. Rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazanie wodomierza o średnicy fi 100.


W zakresie opłaty abonamentowej dla zbiorowego odprowadzania ścieków:

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy oraz zakres i zróżnicowanie świadczonych usług wyłoniono trzy grupy taryfowe usług:

Taryfowa grupa odbiorców usług Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
Grupa 1 Gospodarstwa domowe: do tej grupy klientów zalicza się odbiorców – właścicieli, zarządców jak i innych posiadający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, którzy korzystają z wody w celu korzystania jej w gospodarstwach domowych. Rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wskazań wodomierza.
Grupa 2 Działkowcy: brak odbiorców spowodowany korzystaniem wyłącznie z wody na cele uprawy ogródków działkowych (działki rekreacyjne).
Grupa 3 Pozostali odbiorcy: do tej grupy klientów zalicza się odbiorców zakupujących wodę do celów prowadzenia działalności przemysłowej, handlowej, składowej, transportowej lub usługowej, dla których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystywanie jej do celów gospodarczych, jak również jednostki sfery budżetowej( szkolnictwo, hale sportowe i inne), oraz prowadzonej działalności gospodarczej nie związanej z działalnością produkcyjną, handlową, składową, transportową lub usługową, oraz pozostali nie wymienieni w pozostałych grupach taryfowych. Rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wodomierza o średnicy fi 15.
Grupa 4 Pozostali odbiorcy: do tej grupy klientów zalicza się odbiorców zakupujących wodę do celów prowadzenia działalności przemysłowej, handlowej, składowej, transportowej lub usługowej, dla których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystywanie jej do celów gospodarczych, jak również jednostki sfery budżetowej( szkolnictwo, hale sportowe i inne), oraz prowadzonej działalności gospodarczej nie związanej z działalnością produkcyjną, handlową, składową, transportową lub usługową, oraz pozostali nie wymienieni w pozostałych grupach taryfowych. Rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wodomierza o średnicy fi 20.
Grupa 5 Pozostali odbiorcy: do tej grupy klientów zalicza się odbiorców zakupujących wodę do celów prowadzenia działalności przemysłowej, handlowej, składowej, transportowej lub usługowej, dla których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystywanie jej do celów gospodarczych, jak również jednostki sfery budżetowej( szkolnictwo, hale sportowe i inne), oraz prowadzonej działalności gospodarczej nie związanej z działalnością produkcyjną, handlową, składową, transportową lub usługową, oraz pozostali nie wymienieni w pozostałych grupach taryfowych. Rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wodomierza o średnicy fi 25.
Grupa 6 Pozostali odbiorcy: do tej grupy klientów zalicza się odbiorców zakupujących wodę do celów prowadzenia działalności przemysłowej, handlowej, składowej, transportowej lub usługowej, dla których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystywanie jej do celów gospodarczych, jak również jednostki sfery budżetowej( szkolnictwo, hale sportowe i inne), oraz prowadzonej działalności gospodarczej nie związanej z działalnością produkcyjną, handlową, składową, transportową lub usługową, oraz pozostali nie wymienieni w pozostałych grupach taryfowych. Rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wodomierza o średnicy fi 32.
Grupa 7 Pozostali odbiorcy: do tej grupy klientów zalicza się odbiorców zakupujących wodę do celów prowadzenia działalności przemysłowej, handlowej, składowej, transportowej lub usługowej, dla których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystywanie jej do celów gospodarczych, jak również jednostki sfery budżetowej( szkolnictwo, hale sportowe i inne), oraz prowadzonej działalności gospodarczej nie związanej z działalnością produkcyjną, handlową, składową, transportową lub usługową, oraz pozostali nie wymienieni w pozostałych grupach taryfowych. Rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wodomierza o średnicy fi 40.
Grupa 8 Pozostali odbiorcy: do tej grupy klientów zalicza się odbiorców zakupujących wodę do celów prowadzenia działalności przemysłowej, handlowej, składowej, transportowej lub usługowej, dla których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystywanie jej do celów gospodarczych, jak również jednostki sfery budżetowej( szkolnictwo, hale sportowe i inne), oraz prowadzonej działalności gospodarczej nie związanej z działalnością produkcyjną, handlową, składową, transportową lub usługową, oraz pozostali nie wymienieni w pozostałych grupach taryfowych. Rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wodomierza o średnicy fi 50.
Grupa 9 Pozostali odbiorcy: do tej grupy klientów zalicza się odbiorców zakupujących wodę do celów prowadzenia działalności przemysłowej, handlowej, składowej, transportowej lub usługowej, dla których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystywanie jej do celów gospodarczych, jak również jednostki sfery budżetowej( szkolnictwo, hale sportowe i inne), oraz prowadzonej działalności gospodarczej nie związanej z działalnością produkcyjną, handlową, składową, transportową lub usługową, oraz pozostali nie wymienieni w pozostałych grupach taryfowych. Rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wodomierza o średnicy fi 65.
Grupa 10 Pozostali odbiorcy: do tej grupy klientów zalicza się odbiorców zakupujących wodę do celów prowadzenia działalności przemysłowej, handlowej, składowej, transportowej lub usługowej, dla których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystywanie jej do celów gospodarczych, jak również jednostki sfery budżetowej( szkolnictwo, hale sportowe i inne), oraz prowadzonej działalności gospodarczej nie związanej z działalnością produkcyjną, handlową, składową, transportową lub usługową, oraz pozostali nie wymienieni w pozostałych grupach taryfowych. Rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wodomierza o średnicy fi 80.
Grupa 11 Pozostali odbiorcy: do tej grupy klientów zalicza się odbiorców zakupujących wodę do celów prowadzenia działalności przemysłowej, handlowej, składowej, transportowej lub usługowej, dla których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystywanie jej do celów gospodarczych, jak również jednostki sfery budżetowej( szkolnictwo, hale sportowe i inne), oraz prowadzonej działalności gospodarczej nie związanej z działalnością produkcyjną, handlową, składową, transportową lub usługową, oraz pozostali nie wymienieni w pozostałych grupach taryfowych. Rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wodomierza o średnicy fi 100.


FORMULARZE DO POBRANIA
  1. Wniosek o wydanie warunków technicznych doprowadzenia wody i odprowadzania ścieków
  2. Zlecenie wykonania przyłącza
  3. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków


Zmian stawki

„Hydroinstal” Spółka z o.o. zgodnie z art. 24e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wprowadza nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika obowiązujące od dnia 07.09.2021r do 06.09.2024r

szybki kontakt
Centrala:
tel.: (32) 425 30 02
email: biuro@hydroinstalrybnik.pl

Kontakt w sprawie faktur:
email: faktury@hydroinstalrybnik.pl

Pomoc Wodociągowa całodobowa:
tel. stacjonarny: (32) 425 30 02
tel. komórkowy: 603 277 198

strona główna o firmie usługi dostawa wody rodo aktualności kontakt